Drivkraft, sjukdom och pension

I dag kan vi igen läsa i tidningen om framtidens vård.
Det intressanta är tipset de ger, ha en buffert på 2 – 3  månadslöner för framtida ev. vårdbehov.

Har du ett bra arbete idag, utöver din egen verksamhet, fortsätt att jobba där om du trivs.
Samtidigt som du bygger upp din buffert ”2 – 3 månadslöner” mha din verksamhet.
Då har du möjligheten att slå flera flugor på en gång J

Samtidigt som det är värt att tänka på andra buffertar som kan behövas. Exempelvis pension, hur tror du att det ser ut med din pension? Kommer pensionen att öka dramatiskt, vara som idag eller minska hmmmmmmm värt att tänka på.

Om nu inte ovan räcker som drivkraft för att jobba med din verksamhet, fundera en extra gång hur vill du ha det i framtiden?

När du funderar är det värt att lägga in nedanstående:
Om du fortsätter att göra samma saker som du gjort de senaste 10 åren i 10 år till är det mycket sannolikt att ditt liv ser likadant ut om 10 år som idag. Utöver att du troligtvis är 10 år äldre.

 Dagens tips är hitta din starkaste drivkraft du bara kan hitta,
Då kan du använda denna härliga svenska sommar på bästa möjliga sätt.
Ge din verksamhet En extra timme om dagen med fokuserat arbete under sommaren, det kommer ge dig ett …Turbo……Lyft!
Juni + juli + augusti = 92 timmar = 2 ½ arbetsveckor
XTRA 2 ½ veckor xtra arbetstid, med bara 1 timme/dag.

Framgång i sommar, framgång i höst.
Framgång föder framgång!

Din drivkraft driver din verksamhet till framgång!

 /Networklife

This entry was posted in Din Verksamhet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.