T som i Tid

Världen är rättvis?

Ja Världen är rättvis när det gäller en sak!
Samma sak som avgör hur det går för dig i livet.
Även hur framgångsrik din verksamhet blir.

Tiden – Världens rikaste och världen fattigaste har en sak gemensamt,
de har lika mycket tid, 24 timmar varje dygn de lever!

Du har exakt 24 timmar varje dygn också, det som avgör DITT LIV
är vad du gör med dessa 24 timmar.

Vill DU bli framgångsrik?
Vill DU vli lycklig?
DAX att fundera vad gör du med din tid.
Blir du smart med din tid kommer du att uppnå ALLA dian drömmar & mål i livet.

Skillnaden mellan de som inte uppnår sina mål och de som verkligen blir lyckliga och uppnår sina mål – är tiden!

Använd din TID smart.

/Networklife

T Tiden Tålamod

This entry was posted in Alfabetet för Alla. Bookmark the permalink.

Comments are closed.