Ursäkta mig, inga ursäkter.

När jag jobbade i IT branschen började Min Europa chef alltid mötena med mig och mina motsvarigheter i de andra regionerna med No excuses (Inga ursäkter). Först tyckte jag att det var lite taskigt att säga det, men vid närmare eftertanke kom jag på att det är helt rätt. Inga ursäkter har fortsatt att leva med mig. Samma sak gäller för dig, om du vill ha framgång i livet och med din verksamhet. Om nu denna vecka inte blev riktigt så bra som då tänkt dig, har du två alternativ.

- Ursäktalternativ – Min vecka skulle ha blivit mycket bättre om inte kunderna var så dumma, vädret dåligt …………

- Framgångsalternativet – Min vecka blev inte riktigt som jag planerade, vad kan jag lära mig av denna vecka och vad kan jag göra nästa vecka för att få en bättre vecka.

Vilket av alternativen tror du gynnar dig för att få framgång?
Nästa gång du tänker ursäkta dig – Tänk, tänk, tänk.
Innan din ursäkt, vad kan du lära dig av detta.
Ex. du ska träffa en kund och kommer försent,
De e klart att det är väluppfostrat att säga ursäkta mig jag är sen.
Men mycket bättre är att lära sig: ring kunden innan utsatt tid och berätta att du är sen OCH lär dig att åka i tid.

Det är inte bra för din verksamhet att komma försent.
Nu kanske du tänker: men jag ska lämna barn, gå ut med hunden och så är det mycket trafik …… INGA URSÄKTER.

 /Networklife
Ursäkta mig, inga ursäkter

This entry was posted in Din Verksamhet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.